ప్రవాసాంధ్రుల కోసం కథలు- కవితల పోటీ

విదేశాల్లో నివసిస్తున్న ప్రవాస తెలుగువారి నుంచి రచనలను ఆహ్వానిస్తోంది TAGS.ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసారు. తెలుగు సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. ప్రవాస తెలుగువారి ఆనందాలు, ఉత్సాహాలు, కష్టాలు,అనుభూతులు,ఆశ్చర్యాలు అన్ని కవితలుగా గానీ,కథలుగానీ…

తెలుగు వీర లేవరా..శ్రీశ్రీ వేలు పట్టుకుని సాగరా

సాహిత్యం అంటే అక్షరాలో, ఉపమానాలో కాదు. ఆయా కాలాలలో నినదించిన,ధాకలుచేసిన సత్యాలు. నిన్నటి గురించి తెలియకపోతే ఈరోజు ఎలా అర్థం అవుతుంది? ఈరోజు అర్థం కాకపోతే, రేపటి భవిష్యత్తు ఏం కనిపిస్తోంది. అలా కాలం…